Náš tím

Bc. Jerguš Kysel - Mgr. Ondrej Machovič - Bc. Simona Polakovičová

MGR. Ondrej Machovič

Ondrej je hlavný terapeut Delta clinic. Diplom získal úspešným ukončením štúdia v odbore fyzioterapie, oblasti verejného zdravia spolu s Cenou dekana za vynikajúce študijné výsledky. Popri štúdiu obohatil svoje vedomosti a zručnosti absolvovaním kurzov. V praxi sa stretol s množstvom diagnóz a to konkrétne na oddelení ortopedickom, neurologickom, chirurgickom či rehabilitačnom a mnoho iných. Prax ďalej získaval aj mimo nemocnice, vo fitness centre, kde pôsobil ako hlavný masér a dokázal pomôcť stovkám ľudí.

Bc. Jerguš Kysel

Jerguš je absolventom bakalárskeho štúdia na fakulte zdravotníckych vied v odbore fyzioterapia. Masírovaniu sa venuje od roku 2015, pričom počas tohto obdobia absolvoval niekoľko kurzov. Počas štúdia vykonával prax v nemocničných zariadeniach, kde nadobudol mnoho skúseností a stretol sa s rôznymi diagnózami. Momentálne pôsobí aj ako fyzioterapeut a masér v profesionálnom cyklistickom tíme, ktorého súčasťou je napríklad víťaz Olympijských hier alebo niekoľkonásobný majster Slovenska v horskej cyklistike. Jerguš sa okrem iného venuje aj športovcom v oblasti fitness a kulturistiky, kde spolupracuje s majstrami sveta a Európy.

Bc. Simona Polakovičová

Simona získala titul bakalár v odbore fyzioterapia na fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde naďalej pokračuje v magisterskom štúdiu. Počas svojej praxe si vyskúšala prácu na rôznych oddeleniach v nemocniciach či súkromných zariadeniach. K srdcu jej najviac prirástlo novorodenecké oddelenie a oddelenie šestonedelia, kde sa okrem iného venovala popôrodnej fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii špecializovanej pre ženy a deti. Práve to je smer, ktorým sa táto mladá fyzioterapeutka uberá.