Moja cesta za vysnívaným povolaním

Vo fyzioterapii existuje množstvo metodík či spôsobov, vďaka ktorým dokážeme pomáhať ľuďom s ich zdravotnými problémami, či bolesťami súvisiacimi s pohybovým aparátom. Práve to bol jeden z dôvodov, prečo som si toto povolanie vybrala a rozhodla som sa ísť študovať fyzioterapiu. Chcela som pomáhať ľuďom zmierniť alebo v lepšom prípade odstrániť ich bolesti, túžila som vidieť zlepšenie ich zdravotného stavu po rôznych úrazoch či operáciach, pri správne nastavenom rehabilitačnom pláne a jeho plnení. Je to povolanie, v ktorom okrem fyzioterapeuta musíte byť častokrát aj psychológom, a preto je nesmierne dôležitý spôsob, akým k pacientovi pristupujete.  Počas praxe na vysokej škole som navštívila rôzne zdravotnícke zariadenia, kde som sa stretla s pacientmi rôzneho veku s rôznymi diagnózami. Ku každému som pristupovala individuálne podľa jeho diagnózy či nastavenej rehabilitačnej liečby, avšak čosi bolo u všetkých rovnaké. Ku každému pacientovi som pristupovala s úctou, vždy som sa snažila veľa komunikovať, získať si pacientovu dôveru  a v neposlednom rade byť akýmsi motivátorom na jeho ceste za zdravím. Správala som sa vždy tak, ako by som chcela, abysa niekto iný správal k mojej rodine. Prístupom, aký by som ocenila aj ja, keby na lôžku ležím namiesto nich. Treba si uvedomiť, že byť na človeka milý a podporiť ho, je to najmenej čo mu môžeme v jeho neľahkej situácii poskytnúť. Táto práca ma veľmi baví a počas troch rokov štúdia som sa len utvrdila v tom,  že som si vybrala dobre. Po ukončení bakalárskeho štúdia som dostala možnosť ísť pracovať do súkromného zariadenia. Práca v nemocničnom zariadení je síce fajn a naučí vás viac ako by ste si mysleli, ale často nemáte na pacienta toľko času, koľko by ste potrebovali a nemôžete mu venovať toľko pozornosti, koľko by ste chceli. Túto príležitosť, ktorú som dostala, som teda bez váhania využila. Mojim snom je ďalej sa rozvíjať a aj preto som sa rozhodla, že budem v štúdiu na vysokej škole aj naďalej pokračovať, absolvujem rôzne kurzy a rozšírim svoj obzor v oblasti fyzioterapie, ktorá ma zaujala asi najviac zo všetkých. Tou je práve rehabilitácia zameraná ženskej problematike, tehotným ženám či bábätkám.

 V ďalšom blogu by som sa preto rada povenovala kurzom, ktoré som absolvovala a tiež rozšírila povedomie o maderoterapii, aké účinky na ľudský organizmus  táto procedúra  má, pre koho je vhodná a kedy sa dostaví jej účinok.

 

Bc. Simona Polakovičová- fyzioterapeutka Delta clinic